בובי תאקור (רם סינג)

נייד: 0091 98 18 02 03 97
: bobby.thakur
אימייל: bobbythakur@carrentaldelhi.com

מספר טלפון:

נייד: 00 91- 98 18 02 03 97 (24 שעות)
טלפון משרדי: 00 91 – 011- 23 74 52 86 /88 (9:00-21:00)
טלפון ישיר של בובי טאקור: 00 91- 11 –23 74 52 90 (9:00-21:00)

כתובתנו:

קאלקה טיולים
אזור פאליקה ליד רמה קרישנה אשרם מארג’ תחנת רכבת G35,תחתית.
(בניין אדום ועגול), דרך פנצ’קויאן,
ניו דלהי 110001,
הודו